નવાણુ ટકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવાણુ ટકા

  • 1

    ઘણું કરીને; મોટે ભાગે; લગભગ પૂરું.