નવી ગેડી નવો દાવ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવી ગેડી નવો દાવ

  • 1

    નવેસરથી ફરી શરૂ; પુનશ્ચ હરિઃૐ.