નસકોરાં ફુલાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસકોરાં ફુલાવવાં

  • 1

    અતિશય મગરૂરી રાખવી.