નસકોરીય ન ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસકોરીય ન ફૂટવી

  • 1

    સહેજ પણ ઈજા ન થવી.