નસલ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસલ કાઢવી

  • 1

    મૂળ ખેંચી કાઢવું.