નાકજોરથી ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકજોરથી ચાલવું

  • 1

    નસકોરાં જોરથી બોલવાં (ઊંઘમાં).