નાકમાં ઊંટ પેસવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકમાં ઊંટ પેસવાં

  • 1

    ખૂબ ગર્વ હોવો.