નાકાબંદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકાબંદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાકે નાકે ચોકી મૂકી દેવી તે; ઘેરો; 'બ્લૉકેડ'.