નાકાવેરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકાવેરો

પુંલિંગ

  • 1

    નાકાથી પસાર થતાં લેવાતો વેરો; 'ટોલ'; 'ઑક્ટ્રૉઇ'.