નાકું ચૂકવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકું ચૂકવવું

  • 1

    જકાત આપવી.