નાઝીવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાઝીવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    નાઝીવાદ મતને લગતું કે તેમાં માનનાર.