નાડું છૂટી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાડું છૂટી જવું

  • 1

    હિંમત ન રહેવી.