નાડું છોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાડું છોડવું

  • 1

    પેશાબ કરવો.

  • 2

    બંધ ઢીલો કરવો.