નાડ ઠેકાણે ન રહેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાડ ઠેકાણે ન રહેવી

  • 1

    રોગ વધી જવો.

  • 2

    મગજ ભમી જવું; શૂધબૂધ ન રહેવી.