નાડ દેખાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાડ દેખાડવી

  • 1

    વૈદ્ય પાસે રોગનું નિદાન કરાવવું.