નાડ હાથમાં હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાડ હાથમાં હોવી

  • 1

    (-નો) કબજો હોવો; વશમાં હોવું.