નાદારી નોંધાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાદારી નોંધાવવી

  • 1

    દેવાળું જાહેર કરવું; દેવું આપવાની અશક્તિ હોવાની અદાલતમાં અરજી કરવી.