નાનકશાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાનકશાઈ

વિશેષણ

  • 1

    ગુરુ નાનકે સ્થાપેલું કે પ્રવર્તાવેલું; નાનકપંથી.