નારાયણદર્શી ટોળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નારાયણદર્શી ટોળું

  • 1

    નાકકટ્ટાની જમાત.