નાસ્તિવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાસ્તિવાદી

વિશેષણ

  • 1

    નાસ્તિક; ઈશ્વર; પરલોક, કર્મફળ નથી એવી માન્યતાવાળું.

નાસ્તિવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાસ્તિવાદી

પુંલિંગ

  • 1

    નાસ્તિક; ઈશ્વર; પરલોક, કર્મફળ નથી એવી માન્યતાવાળું.

  • 2

    તેવો માણસ.