નાહવાનું આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાહવાનું આવવું

  • 1

    કોઈના મૃત્યુને લીધે નાહવાનું થવું.