નાહવાનું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાહવાનું હોવું

  • 1

    કોઈના મૃત્યુને લીધે નાહવાનું થવું.