નિકાલ આણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિકાલ આણવો

  • 1

    પતાવટ કરવી.