નિકાલ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિકાલ કરવો

  • 1

    પતાવટ કરવી.

  • 2

    નીકળવાનો માર્ગ કરવો.