નિકાલ કરી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિકાલ કરી નાખવો

  • 1

    પતાવી દેવું.

  • 2

    મારી નાખવું.