ગુજરાતી

માં નિખર્વની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નિખર્વ1નિખર્વ2

નિખર્વ1

પુંલિંગ

  • 1

    સો અબજ જેટલી સંખ્યા.

ગુજરાતી

માં નિખર્વની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નિખર્વ1નિખર્વ2

નિખર્વ2

પુંલિંગ

  • 1

    નિખર્વની સંખ્યા કે આંકડો; ૧,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦'.

ગુજરાતી

માં નિખર્વની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નિખર્વ1નિખર્વ2

નિખર્વ

વિશેષણ

  • 1

    સો અબજ; દસ ખર્વ.

મૂળ

सं.