નિગાહમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિગાહમાં લેવું

  • 1

    ધ્યાનમાં લેવું.