નિગાહ રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિગાહ રાખવી

  • 1

    ધ્યાન રાખવું.

  • 2

    મહેરબાની રાખવી.