નિદ્રાળુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિદ્રાળુ

વિશેષણ

  • 1

    ઊંઘે ભરાયેલું.

  • 2

    ઊંઘણશી.