નિયમપદ્ધતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિયમપદ્ધતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નિયમ દ્વારા આણવામાં આવતી પદ્ધતિ.

  • 2

    નિયમની પદ્ધતિ.