ગુજરાતી

માં નિર્મળની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નિર્મળ1નિર્મળું2નિર્મૂળ3

નિર્મળ1

વિશેષણ

 • 1

  સ્વચ્છ; પવિત્ર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં નિર્મળની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નિર્મળ1નિર્મળું2નિર્મૂળ3

નિર્મળું2

વિશેષણ

 • 1

  સ્વચ્છ; પવિત્ર.

ગુજરાતી

માં નિર્મળની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નિર્મળ1નિર્મળું2નિર્મૂળ3

નિર્મૂળ3

વિશેષણ

 • 1

  મૂળ વગરનું.

 • 2

  નિર્વંશ.

મૂળ

सं.