નિર્માલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિર્માલ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દેવ ઉપરથી ઉતરેલી કે દેવને ચડેલી વસ્તુ (ફૂલ વગેરે).