નિવૃત્તિવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિવૃત્તિવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    નિવૃત્તિજીવન સાફલ્યનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે એવો વાદ.