નિશ્શબ્દ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશ્શબ્દ

વિશેષણ

  • 1

    ઇ૰ ('નિ:'થી શરૂ થતા આદિમાં 'શ' વાળા શબ્દો (નિશ્' રૂપે) બે જોડિયા 'શ' દ્વારા આમ લખી શકાય).

  • 2

    શબ્દરહિત.