નિશાન ઉડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશાન ઉડાવવું

  • 1

    ધારેલું નિશાન બરાબર તાકીને તોડી પાડવું.