નિશાળ બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશાળ બેસવી

  • 1

    ભણાવવાનું કામ ચાલવું.