નિષ્પક્ષપાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિષ્પક્ષપાત

વિશેષણ

  • 1

    પક્ષપાત વગરનું; સમદર્શી.

નિષ્પક્ષપાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિષ્પક્ષપાત

પુંલિંગ

  • 1

    પક્ષપાતનો અભાવ; સમદૃષ્ટિ.