નિસાસિયણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિસાસિયણ

વિશેષણ સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નિસાસણી.