નિસાસો લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિસાસો લાગવો

  • 1

    દુઃખપીડિતે કાઢેલી આહથી દુઃખ ભોગવવાનું આવવું.