નિહાકો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિહાકો લેવો

  • 1

    કોઈ ને દુઃખ થાય એવું કરવું.