નીકળી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નીકળી જવું

  • 1

    જતું રહેવું.

  • 2

    ગણનાની બહાર થઈ જવું; લેખામાં ન આવવું.

  • 3

    વંઠી જવું.