ગુજરાતી માં નોકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નોક1નોક2

નોકું1

વિશેષણ

 • 1

  +સુંદર.

મૂળ

જુઓ નોક

ગુજરાતી માં નોકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નોક1નોક2

નોક2

વિશેષણ

 • 1

  અનોખું; સુંદર.

મૂળ

दे. णोक्ख

ગુજરાતી માં નોકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નોક1નોક2

નોક

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

 • 1

  અણી; છેડો.

 • 2

  ટેક; વટ; વક્કર.

 • 3

  છટા; શોભા.

 • 4

  ઘાટ; મોખરો; મુખવટો.