નોકરડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોકરડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રી-નોકર યા નોકરની સ્ત્રી.