નોક જાળવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોક જાળવવી

  • 1

    ટેક કે વટવક્કર જતાં અટકાવવાં.