નોખું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોખું પાડવું

  • 1

    જુદું કરવું.