નોટિસ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોટિસ કાઢવી

  • 1

    (વિધિસર) સૂચના જાહેર કરવી-આપવી.