પંકજચક્ષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંકજચક્ષ

વિશેષણ

  • 1

    કમળ જેવી આંખોવાળું.

પંકજચક્ષુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંકજચક્ષુ

વિશેષણ

  • 1

    કમળ જેવી આંખોવાળું.