પંક્તિમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંક્તિમાં આવવું

  • 1

    હારમાં ગોઠવાવું.

  • 2

    ગણનામાં આવવું; લેખાવું.