ગુજરાતી

માં પકારની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પકાર1પુકાર2પૂકાર3

પકાર1

પુંલિંગ

  • 1

    પ અક્ષર કે ઉચ્ચાર.

ગુજરાતી

માં પકારની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પકાર1પુકાર2પૂકાર3

પુકાર2

પુંલિંગ

  • 1

    પોકાર; બૂમ.

મૂળ

प्रा. पुक्कार

ગુજરાતી

માં પકારની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પકાર1પુકાર2પૂકાર3

પૂકાર3

પુંલિંગ

  • 1

    તિરસ્કારનો ધ્વનિ.