પગની ધૂળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગની ધૂળ

  • 1

    તુચ્છ; નજીવું કે નગણ્ય.